מחוז נסאו East Meadow, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎2670 Alder Avenue

מיקוד: 11554

5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 2990 רגל מרובע

分享到

תחת חוזה
$689,000
CONTRACT

2,300,000 ₪

ID # H6268237

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
ID #‎ H6268237
פרטי בנין
Details
5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.14 דונם, שטח פנימי 2990 רגל מרובע, 278 מ”ר
22 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$24,197
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Run don't walk to this opportunity in East Meadow, NY. Two story 5 bedroom home built in 1953. Home sits on approx. lot size of 6,300 sq. ft. Put your designer touches to make a dream home. Buyers check with City, County, Zoning, Tax, and other records to their satisfaction. AS-IS REO property. Buyers to inspect prior to bidding. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of REALHome Services & Solutions

公司: ‍678-201-0475
分享 Share

תחת חוזה
$689,000
CONTRACT

בית HOUSE
ID # H6268237
‎2670 Alder Avenue
East Meadow, NY 11554
5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 2990 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍678-201-0475

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我ID # H6268237