קווינס Flushing, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת: ‎136-05 Sanford Avenue #6P

מיקוד: 11355

0 חדר שינה סטודיו

分享到

נמכר
$252,000
SOLD

928,000 ₪

MLS # 3487197

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #


MLS #‎ 3487197
פרטי בנין
Details
0 חדר שינה סטודיו, מזגן
356 ימים (DOM)
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$811
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
אוטובוס
Bus
0 דקות לאוטובוס Q20A, Q20B, Q44
1 דקות לאוטובוס Q17, Q25, Q27, Q34, Q58, Q65
4 דקות לאוטובוס Q12, Q13, Q15, Q15A, Q16, Q19, Q26, Q28, Q48, Q50, Q66
רכבת תחתית
Subway
4 דקות לרכבת תחתית 7
תחנת רכבת
LIRR
0.2 מיילים לתחנת הרכבת "Flushing Main Street"
0.8 מיילים לתחנת הרכבת "Murray Hill"

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

New bathroom,New floor,New Painting. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of E Realty International Corp

公司: ‍718-886-8110

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$252,000
SOLD

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3487197
‎136-05 Sanford Avenue
Flushing, NY 11355
0 חדר שינה סטודיו


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-886-8110

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3487197