מחוז נסאו Jericho, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎16 Hunt Court

מיקוד: 11753

3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה

分享到

נמכר
$1,040,000
SOLD

3,400,000 ₪

MLS # 3481402

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3481402
פרטי בנין
Details
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מוּסָך, גודל מגרש 0.06 דונם
192 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$22,567
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached (2 car garage)

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

The desirable Hunt Club in Jericho is situated on over 21 beautifully manicured acres. It is a full-service gated community with a clubhouse, gym, heated in-ground pool, tennis courts, indoor paddle board courts and pickleball courts, along with 2 saunas in the locker rooms. This stunning spacious Barrow model townhouse is newly renovated. Featuring 3 Bedrooms, 2.5 Baths, boasting a high-end EIK with granite counter tops, Viking appliances, new hardwood floors throughout, a new deck, double sided marble fireplace, CAC. The Primary ensuite bedroom includes a balcony and designer walk in closet. Plenty of storage space here with an attic, full lower level with a summer kitchen and 2 car garage as well. Jericho SD, near everything in the heart of Long Island. HOA Fee $855 monthly. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Douglas Elliman Real Estate

公司: ‍516-681-2600

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$1,040,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3481402
‎16 Hunt Court
Jericho, NY 11753
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent?
Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍516-681-2600

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3481402