מחוז נסאו Bethpage, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎29 Armon Drive

מיקוד: 11714

4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה

分享到

נמכר
$795,000
SOLD

2,700,000 ₪

MLS # 3481029

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3481029
פרטי בנין
Details
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מכונת מדיח כלים, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.19 דונם
128 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$13,272
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
אוויר חם Hot air
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Private Oasis on Oversized 103x100 Property, Features King Master w/Private Full Bath, 2 Additional Bedrooms, New Hall Full Bath, Designer Kitchen w/Double Oven Open to Dinning Room w/Custom Bay Window Seat,Solar Heated Inground pool with Life Lock Child Gate All In Your Very Own Over Sized Country Club Private Yard, Oversized New (8x10) Shed, New CAC,New Stack Stone Stoop, All A Must see On A Private Cul De Sac Close to All © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Century 21 Catapano Homes

公司: ‍516-938-0021

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$795,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3481029
‎29 Armon Drive
Bethpage, NY 11714
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent?
Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍516-938-0021

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3481029