מחוז סאפוק Middle Island, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎21 Pine Cone Street

מיקוד: 11953

4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה

分享到

נמכר
$560,000
SOLD

1,900,000 ₪

MLS # 3480359

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #


MLS #‎ 3480359
פרטי בנין
Details
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מכונת מדיח כלים, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מזגן, גודל מגרש 0.22 דונם
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$12,413
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
תחנת רכבת
LIRR
5.2 מיילים לתחנת הרכבת "Port Jefferson"
5.4 מיילים לתחנת הרכבת "Medford"

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Victorian with private location offers bright & spacious floor plan. Wood floors throughout (except in baths and basement), generous sized Formal Living and Dining Rooms, Family Room with fireplace off Kitchen which has newer appliances and breakfast bar, updated powder room. Entry to basement, garage (with second interior door) and sliders to rear yard complete first floor. Second level offers 3 bedrooms with double door closets, Hall Bath with tub/shower, pull down attic stairs and large linen closet. Master bedroom with vaulted ceiling, large walk in and Bath with stall shower, tub and single sink vanity. Full basement, partially finished with 2 egress windows, finished living space, laundry room, utilities including generator hookup and storage. Private fenced yard with deck. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Coldwell Banker Distinctive

公司: ‍631-821-2040

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$560,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3480359
‎21 Pine Cone Street
Middle Island, NY 11953
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍631-821-2040

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3480359