מחוז נסאו Bethpage, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎203 Central Avenue

מיקוד: 11714

3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה

分享到

$599,900

2,000,000 ₪

MLS # 3478860

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3478860
פרטי בנין
Details
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מכונת מדיח כלים, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.15 דונם
124 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$10,950
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' לא מצורף Detached

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Lovely Ranch with Hardwood Floors, three bedrooms, finished basement, attic storage., Stainless Steel Appliances, updated bath, CAC, Security System. One and a half detached garage, 2 storage sheds, new roof, oversized parklike backyard. Close to Shopping and Bethpage State Park, and LIRR. Must Be Seen to be Appreciated, Just pack your bags and move right in. .. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Shane's Anchor Realty Corp

公司: ‍516-783-4540
分享 Share

$599,900

בית HOUSE
MLS # 3478860
‎203 Central Avenue
Bethpage, NY 11714
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍516-783-4540

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3478860