קווינס Bayside, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎28-29 201st Street

מיקוד: 11360

4 חדר שינה, 3 חדר אמבטיה

分享到

$1,385,000

4,700,000 ₪

MLS # 3478238

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3478238
פרטי בנין
Details
4 חדר שינה, 3 חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.09 דונם
140 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$6,362
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
אוויר חם Hot air
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' לא מצורף Detached
אוטובוס
Bus
3 דקות לאוטובוס Q28, Q31
4 דקות לאוטובוס QM20
5 דקות לאוטובוס Q16, Q76

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

super mint condition, very convenient area, walk to all. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Selected First Realty Corp

公司: ‍718-461-2511
分享 Share

$1,385,000

בית HOUSE
MLS # 3478238
‎28-29 201st Street
Bayside, NY 11360
4 חדר שינה, 3 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-461-2511

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3478238