קווינס Bayside, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎35-04 209th Street

מיקוד: 11361

2 משפחות, 5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 2392 רגל מרובע

分享到

$1,550,000

5,300,000 ₪

MLS # 3478106

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3478106
פרטי בנין
Details
2 משפחות, 5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מזגן, גודל מגרש 0.1 דונם, שטח פנימי 2392 רגל מרובע, 222 מ”ר, 2 יחידות בבניין
141 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$11,164
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
מזגן Air
Conditioning
מזגן קיר Wall Unit AC
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס Q31
6 דקות לאוטובוס Q13, Q76
7 דקות לאוטובוס Q28

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Welcome to this charming 2-family house located on a corner property, offering versatility, space, and convenience. Situated in a desirable neighborhood, this home is designed to accommodate the needs of a large family or provide an excellent opportunity for rental income. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of NYC Modern Realty Inc

公司: ‍718-358-2233
分享 Share

$1,550,000

בית HOUSE
MLS # 3478106
‎35-04 209th Street
Bayside, NY 11361
2 משפחות, 5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 2392 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-358-2233

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3478106