קווינס Flushing, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת: ‎147-27 38 Avenue #14

מיקוד: 11354

1 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה

分享到

תחת חוזה
$339,000
CONTRACT

1,200,000 ₪

MLS # 3477394

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3477394
פרטי בנין
Details
1 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה
144 ימים (DOM)
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$678
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס Q17, Q27
2 דקות לאוטובוס Q12, Q15, Q15A, Q19, Q20A, Q20B, Q26, Q44, Q50, Q66
3 דקות לאוטובוס Q13, Q16, Q25, Q28, Q34, Q48, Q65
5 דקות לאוטובוס Q58
רכבת תחתית
Subway
3 דקות לרכבת תחתית 7

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

***Garden community coop **Walking distance to Main street 7 TRAIN and LIRR. Sublease $101.75 per month, Parking on the Waiting list + Pets Friendly © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Century Homes Realty Group LLC

公司: ‍718-886-6800
分享 Share

תחת חוזה
$339,000
CONTRACT

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3477394
‎147-27 38 Avenue
Flushing, NY 11354
1 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-886-6800

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3477394