קווינס Flushing, NY

דירה CONDO

כתובת: ‎33-71 Prince Street #6F

מיקוד: 11354

2 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 716 רגל מרובע

分享到

$859,200

2,900,000 ₪

MLS # 3476910

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3476910
פרטי בנין
Details
2 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מזגן, שטח פנימי 716 רגל מרובע, 67 מ”ר
147 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$657
מרתף
Basement
לא None
אוטובוס
Bus
2 דקות לאוטובוס Q19, Q65, Q66
3 דקות לאוטובוס Q20A, Q20B, Q25, Q34, Q44, Q50
5 דקות לאוטובוס Q13, Q16, Q17, Q27, Q28
7 דקות לאוטובוס Q12, Q15, Q15A, Q26, Q48
8 דקות לאוטובוס QM20
9 דקות לאוטובוס QM2
10 דקות לאוטובוס Q58, QM3
רכבת תחתית
Subway
7 דקות לרכבת תחתית 7

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Situated in Heart of Flushing! The Prince building stands tall with its 15 floors and 120 units, each featuring panoramic floor-to-ceiling windows and a balcony. The rooms are square-shaped with a sensible layout and come furnished with high-quality appliances such as a washer, dryer, dishwasher, and central air conditioning. The location of The Prince building is incredibly convenient, as it takes only 7 minutes on foot to reach the subway and 10 minutes to reach the Long Island Railway. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Lin Pan Realty Group LLC

公司: ‍516-693-9888
分享 Share

$859,200

דירה CONDO
MLS # 3476910
‎33-71 Prince Street
Flushing, NY 11354
2 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 716 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍516-693-9888

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3476910