גרייט נק Great Neck, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎9 Clark Drive

מיקוד: 11020

3 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 967 רגל מרובע

分享到

נמכר
$760,000
SOLD

2,900,000 ₪

MLS # 3471823

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #


MLS #‎ 3471823
פרטי בנין
Details
3 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מוּסָך, גודל מגרש 0.14 דונם, שטח פנימי 967 רגל מרובע, 90 מ”ר
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$10,207
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached
תחנת רכבת
LIRR
0.8 מיילים לתחנת הרכבת "Great Neck"
1.1 מיילים לתחנת הרכבת "Manhasset"

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Location! location! location! Great Opportunity for starter buyer , investor, builder in Great Neck ! Build your dream home or Renovated this Brick cape cod In Manhasset School District#6. Conveniently Located to LIRR, North shore , restaurants, supermarkets and Famous American manhasset mall with world class shopping. Enjoy Whitney pond park and recreational facilities. Easy Access To Major Highways,1 Block Northern Blvd-Express Bus#N20-N21 To Flushing 7 Train. Must See! © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of E Realty International Corp

公司: ‍718-886-8110

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$760,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3471823
‎9 Clark Drive
Great Neck, NY 11020
3 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 967 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent?
Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-886-8110

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3471823