מחוז נסאו Jericho, NY

בית HOUSE

כתובת : ‎131 Seaman Road

מיקוד: 11753

5 חדר שינה, 3 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה

分享到

$1,838,000

6,200,000 ₪

MLS # 3464382

עִברִית Hebrew

בית פתוח ! OPEN HOUSE !
Sat Jun 03rd, 2023 @ 12 PM

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your photo and cell #MLS # 3464382
פרטי בנין
Details
5 חדר שינה, 3 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.28 דונם
75 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$28,282
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached (2 car garage)

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Beautiful Open Concept Colonial 5 Bedrooms, 3 & 2 1/2 Bathroom in Jericho Entry Foyer Opens To A Living Room, Formal Dining Room, Hardwood Floors, New Humungous Kitchen With Custom Cabinetry, Center Island And Granite Counters. A Bright Spacious Family Room With Gas Burning Fireplace. A Large Laundry/Mud Room, Oversized Backyard, Second Floor Includes Primary Bedroom, 3 Bedrooms And Full Bath, Full Finished Attic, Full Finished Basement. Plenty Of Storage. New Roof with Solar Panels Leased Near Schools, LIRR And Shopping. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Douglas Elliman Real Estate

公司: ‍516-921-2262
分享 Share

$1,838,000

בית HOUSE
MLS # 3464382
‎131 Seaman Road
Jericho, NY 11753
5 חדר שינה, 3 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה


Listing Agent(s):
Are you the listing agent? Sign up to add your photo and cell #

משרד: ‍516-921-2262

פקס : 631-261-6826

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3464382