מחוז נסאו Jericho, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎15 Westchester Avenue

מיקוד: 11753

4 חדר שינה, 3 חדר אמבטיה, שטח פנימי 2200 רגל מרובע

分享到

נמכר
$1,100,000
SOLD

4,000,000 ₪

MLS # 3464309

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #


MLS #‎ 3464309
פרטי בנין
Details
4 חדר שינה, 3 חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.23 דונם, שטח פנימי 2200 רגל מרובע, 204 מ”ר
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$17,520
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
אוויר חם Hot air
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached (2 car garage)
תחנת רכבת
LIRR
1.2 מיילים לתחנת הרכבת "Hicksville"
2.5 מיילים לתחנת הרכבת "Westbury"

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Stunning Raised Ranch with private property! Heated ( natural gas) in ground vinyl swimming pool ( pool liner & heater only 2 years old) and elaborate decking makes this an entertainers delight! Light & Bright EIK with gas cooking and a slider out to the deck. Newly finished hardwood flooring running throughout the large living room, dining room & den. Cozy den with fireplace. Lower level has a second den, bedroom & full bath with entry to garage and separate entry. 10 year old roof ( completely new- only 1 layer), 3 year old backyard landscaping, 200 amp electric service and new LED lighting on dimmer switches. 2016 CAC & gas boiler, 2018 HW heater. Jericho School District! Taxes with STAR reduction is $16,232.65 © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Homes By Mara

公司: ‍516-364-2500

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$1,100,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3464309
‎15 Westchester Avenue
Jericho, NY 11753
4 חדר שינה, 3 חדר אמבטיה, שטח פנימי 2200 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍516-364-2500

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3464309