הברונקס East Flatbush, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎1368 Brooklyn Avenue #35

מיקוד: 11203

3 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה

分享到

נמכר
$660,000
SOLD

2,200,000 ₪

MLS # 3464164

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #


MLS #‎ 3464164
פרטי בנין
Details
3 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.05 דונם
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$5,096
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
מזגן Air
Conditioning
מזגן חלון Window AC
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached
אוטובוס
Bus
2 דקות לאוטובוס B8
3 דקות לאוטובוס B44
6 דקות לאוטובוס B44+
8 דקות לאוטובוס B6
9 דקות לאוטובוס B49
10 דקות לאוטובוס B11, B41
רכבת תחתית
Subway
6 דקות לרכבת תחתית 2, 5
תחנת רכבת
LIRR
2.7 מיילים לתחנת הרכבת "Nostrand Avenue"
3.3 מיילים לתחנת הרכבת "East New York"

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

BEAUTIFUL 3-BEDROOM DUPLEX HOME IN THE HEART OF EAST FLATBUSH. THIS SEMI-DETACHED HOME FEATURES A LIVING AND DINING ROOM, KITCHEN, 2 BATHROOMS, HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, A BASEMENT, AND A SPACIOUS BACKYARD. THIS GEM IS LOCATED CLOSE TO SHOPPING AND TRANSPORTATION; 1 BLOCK FROM THE 8 BUS 2&5 TRAIN. CALL TODAY FOR YOUR APPOINTMENT. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Citadel Circle Realty

公司: ‍718-717-8251

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$660,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3464164
‎1368 Brooklyn Avenue
East Flatbush, NY 11203
3 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-717-8251

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3464164