קווינס Corona, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת : ‎99-35 59 Ave #5L

מיקוד: 11368

0 חדר שינה סטודיו

分享到

$160,000

544,000 ₪

MLS # 3463163

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your photo and cell #MLS # 3463163
פרטי בנין
Details
0 חדר שינה סטודיו, מזגן
85 ימים (DOM)
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$435
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן חלון Window AC
מרתף
Basement
לא None
אוטובוס
Bus
2 דקות לאוטובוס Q38, Q88, QM10, QM11
5 דקות לאוטובוס QM12
6 דקות לאוטובוס Q23, Q58
8 דקות לאוטובוס Q72

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Affordable large studio apartment in a convenient and quiet location. Close to subway stations. Many great Restuarents and grocery stores nearby. Low maintenance that includes everything. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Charles Rutenberg Realty Inc

公司: ‍516-575-7500
分享 Share

$160,000

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3463163
‎99-35 59 Ave
Corona, NY 11368
0 חדר שינה סטודיו


Listing Agent(s):
Are you the listing agent? Sign up to add your photo and cell #

משרד: ‍516-575-7500

פקס : 516-575-7501

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3463163