קווינס Bayside, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎200-20 32nd Avenue

מיקוד: 11361

2 משפחות, 4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1920 רגל מרובע

分享到

נמכר
$1,030,000
SOLD

3,600,000 ₪

MLS # 3462242

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #


MLS #‎ 3462242
פרטי בנין
Details
2 משפחות, 4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, גודל מגרש 0.04 דונם, שטח פנימי 1920 רגל מרובע, 178 מ”ר, 2 יחידות בבניין
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$8,663
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
מרתף
Basement
לא None
סוג גרז'
Garage Type
גרז' לא מצורף Detached
אוטובוס
Bus
0 דקות לאוטובוס Q28, Q31
4 דקות לאוטובוס Q76
5 דקות לאוטובוס Q16
7 דקות לאוטובוס QM20
תחנת רכבת
LIRR
0.6 מיילים לתחנת הרכבת "Auburndale"
0.9 מיילים לתחנת הרכבת "Broadway"

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Two Family on a Corner Property *1st floor* 2 bedroom apartment with living room, kitchen and one full bathroom and access to backyard. *2nd Floor* 2 bedroom apartment with living room, eat in kitchen, dining, full bathroom and a balcony. *Outdoors* Corner property with fenced-in yard and detached garage. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Realty Executives Today

公司: ‍718-274-2400

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$1,030,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3462242
‎200-20 32nd Avenue
Bayside, NY 11361
2 משפחות, 4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1920 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent?
Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-274-2400

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3462242