קווינס Flushing, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת : ‎26-21 Union Street #6C

מיקוד: 11354

2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה

分享到

$315,000

1,100,000 ₪

MLS # 3460908

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your photo and cell #MLS # 3460908
פרטי בנין
Details
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, מזגן
93 ימים (DOM)
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$1,000
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן קיר Wall Unit AC
מרתף
Basement
לא None
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס Q20A, Q20B, Q34, Q44, QM2, QM20
4 דקות לאוטובוס Q16
8 דקות לאוטובוס Q50
9 דקות לאוטובוס Q25

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Move Right Into Freshly Painted True 2 Bedroom Co-op Located On The Top Floor Featuring Updated Kitchen And Bath, Plenty Of Closets, Wall To Wall Carpet And Plenty Of Natural Light! Close Proximity To Shopping And Transportation © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Keller Williams Rlty Landmark

公司: ‍718-475-2700
分享 Share

$315,000

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3460908
‎26-21 Union Street
Flushing, NY 11354
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):
Are you the listing agent? Sign up to add your photo and cell #

משרד: ‍718-475-2700

פקס : 718-475-2986

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3460908