הברונקס Park Slope, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת: ‎300 Garfield Place #2

מיקוד: 11215

2 חדר שינה , 2 חדר אמבטיה

分享到

נמכר
$1,895,000
SOLD

6,400,000 ₪

MLS # 3460477

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #


MLS #‎ 3460477
פרטי בנין
Details
2 חדר שינה , 2 חדר אמבטיה , חיות מחמד מותרות , מזגן
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$1,135
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
מזגן Air
Conditioning
מזגן חלון Window AC
אוטובוס
Bus
4 דקות לאוטובוס B67, B69
6 דקות לאוטובוס B41
9 דקות לאוטובוס B61
10 דקות לאוטובוס B63
רכבת תחתית
Subway
7 דקות לרכבת תחתית 2, 3
9 דקות לרכבת תחתית F, G, B, Q
תחנת רכבת
LIRR
0.9 מיילים לתחנת הרכבת "Atlantic Terminal"
1.4 מיילים לתחנת הרכבת "Nostrand Avenue"

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Welcome to 300 Garfield Pl #2, an exceptional luxury residence located in the heart of the highly coveted neighborhood of Park Slope. As you step inside this exquisite home, you will immediately be struck by the impeccable attention to detail and the stunning craftsmanship on display. The spacious open floor plan provides a seamless flow from room to room highlighted by the stately hardwood floors. The gourmet kitchen is a true masterpiece, featuring state-of-the-art appliances, custom cabinetry, and luxurious finishes that are sure to delight even the most discerning chef. The adjoining living area boasts soaring ceilings, a cozy fireplace, and expansive windows that flood the space with natural light, creating an atmosphere of warmth and sophistication. The main suite is a luxurious retreat, complete with a spacious walk-in closet, a stunning en-suite bath, and an abundance of natural light. The additional bedroom features a second en-suite bath and walk-in closet. This stunning home boasts a prime location just steps away from Prospect Park, the Brooklyn Museum, and some of the finest dining, shopping, and entertainment options that the city has to offer. With an unparalleled location and a luxurious array of amenities, this stunning home is a true gem that simply must be seen to be believed. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Redfin Real Estate

公司: ‍631-337-8238

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$1,895,000
SOLD

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3460477
‎300 Garfield Place
Park Slope, NY 11215
2 חדר שינה , 2 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍631-337-8238

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3460477