קווינס Bayside, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת: ‎219-17 74 Avenue #443B1

מיקוד: 11364

2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה

分享到

נמכר
$360,000
SOLD

1,200,000 ₪

MLS # 3457253

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3457253
פרטי בנין
Details
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, מזגן, בבניין יש 2 קומות
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$1,054
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
רצפה/קיר Radiant (Floor/Wall)
מזגן Air
Conditioning
מזגן חלון Window AC
אוטובוס
Bus
3 דקות לאוטובוס Q88, QM5, QM8
4 דקות לאוטובוס Q27
7 דקות לאוטובוס Q46, QM6

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Welcome Home to Windsor Oaks! This Lower Unit Features 2 Large Bedrooms with Closets and An Eat In Kitchen! Spacious Living Room with Lots of Windows Brings In Natural Sunlight, Near Schools, Shops, & Transportation. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of RE/MAX 1st Choice

公司: ‍516-888-6000

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$360,000
SOLD

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3457253
‎219-17 74 Avenue
Bayside, NY 11364
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍516-888-6000

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3457253