קווינס Flushing, NY

בית HOUSE

כתובת : ‎57-53 156th Street

מיקוד: 11355

2 משפחות, 3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1560 רגל מרובע

分享到

$1,100,000

3,700,000 ₪

MLS # 3453715

עִברִית Hebrew

בית פתוח ! OPEN HOUSE !
Sun Mar 26th, 2023 | 11:30 AM

                                                 

Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #MLS # 3453715
פרטי בנין
Details
2 משפחות, 3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.05 דונם, שטח פנימי 1560 רגל מרובע, 145 מ”ר, 2 יחידות בבניין
60 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$7,611
סוג דלק
Fuel Type
חשמל Electric
סוג חום
Heat type
אוויר חם Hot air
מרתף
Basement
לא None
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached (1 car garage)
אוטובוס
Bus
3 דקות לאוטובוס Q17, Q25, Q34, Q88
8 דקות לאוטובוס Q65
9 דקות לאוטובוס QM4

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Welcome to 57-53 156th street Flushing. This is a 2-family home with a total of 3 bedrooms and 2 bathrooms. The first-floor apartment has a 1 bedroom Apartment. The second floor has a 2-bedroom Apartment. This home is completely renovated in 2023. There are no tenants that live in the property which makes it perfect for those that are looking to invest or fill the home with their family. This home has a new Multi Zoned Split System installed in 2023(Ductless System). Located conveniently nearby mass transit, LIE, schools, shops, restaurants, and Kissena Park. This home is a must-see! © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Exit Realty Team

公司: ‍718-358-4000
分享 Share

$1,100,000

בית HOUSE
MLS # 3453715
‎57-53 156th Street
Flushing, NY 11355
2 משפחות, 3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1560 רגל מרובע


Listing Agent(s):
Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #

משרד: ‍718-358-4000

פקס : 718-358-4043

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3453715