מחוז נסאו Bethpage, NY

בית HOUSE

כתובת : ‎47 Lexington Avenue

מיקוד: 11714

3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1600 רגל מרובע

分享到


OFF
MARKET

2,200,000 ₪

MLS # 3453475

עִברִית Hebrew

                                                 

Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #MLS # 3453475
פרטי בנין
Details
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מכונת מדיח כלים, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מזגן, גודל מגרש 0.12 דונם, שטח פנימי 1600 רגל מרובע, 149 מ”ר
66 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$11,921
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Welcome to this Awesome Expanded Cape House in Bethpage.This house offers you 3 Bedrooms and 2 Full Baths. Full Finished Basement with Entertainment Area and Outside Entrance. First-floor Big Living Room, Formal Dining Room, Eat-in-Kitchen with SS Appliances, Den/Family Room, Master Bedroom,2 Full Bathrooms. Second- Floor 2 more bedrooms. Hardwood Floors, High Hats all over. Private Parking and Driveway, Fenced Yard, Backyard Deck, Gas for Cooking, CAC. What are you waiting for! Come and Check out this future home! © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Voro LLC

公司: ‍877-943-8676

周边物业 Other properties in this area
分享 Share


OFF
MARKET

בית HOUSE
MLS # 3453475
‎47 Lexington Avenue
Bethpage, NY 11714
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1600 רגל מרובע


Listing Agent(s):
Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #

משרד: ‍877-943-8676

פקס : 877-977-9993

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3453475