מחוז נסאו Jericho, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎85 20th Street

מיקוד: 11753

2 חדר שינה , 1 חדר אמבטיה

分享到

נמכר
$560,000
SOLD

2,100,000 ₪

MLS # 3452527

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #


MLS #‎ 3452527
פרטי בנין
Details
2 חדר שינה , 1 חדר אמבטיה , מזגן , גודל מגרש 0.14 דונם
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$12,702
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
סוג חום
Heat type
אוויר חם Hot air
מזגן Air
Conditioning
מזגן חלון Window AC
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
תחנת רכבת
LIRR
0.9 מיילים לתחנת הרכבת "Hicksville"
3.4 מיילים לתחנת הרכבת "Syosset"

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Plans are ready to be submitted to the town for new construction, great location with Jericho Schools! Make an offer! © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Daniel Gale Sothebys Intl Rlty

公司: ‍516-677-0030

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$560,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3452527
‎85 20th Street
Jericho, NY 11753
2 חדר שינה , 1 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍516-677-0030

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3452527