קווינס Flushing, NY

דירה CONDO

כתובת : ‎36-25 Union Street #8C

מיקוד: 11354

2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 836 רגל מרובע

分享到

תחת חוזה
$799,000
CONTRACT

2,700,000 ₪

MLS # 3452018

עִברִית Hebrew

                                                 

Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #MLS # 3452018
פרטי בנין
Details
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.62 דונם, שטח פנימי 836 רגל מרובע, 78 מ”ר
74 ימים (DOM)
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$503
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$6,346
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס Q13, Q16, Q20A, Q20B, Q28, Q44
4 דקות לאוטובוס Q12, Q15, Q15A, Q19, Q25, Q26, Q34, Q50, Q65, Q66
5 דקות לאוטובוס Q17, Q27, QM3
6 דקות לאוטובוס Q48
8 דקות לאוטובוס Q58
10 דקות לאוטובוס QM2, QM20
רכבת תחתית
Subway
6 דקות לרכבת תחתית 7

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

© 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of New Group Realty Inc

公司: ‍718-255-9100
分享 Share

תחת חוזה
$799,000
CONTRACT

דירה CONDO
MLS # 3452018
‎36-25 Union Street
Flushing, NY 11354
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 836 רגל מרובע


Listing Agent(s):
Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #

משרד: ‍718-255-9100

פקס : 718-939-9101

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3452018