קווינס Rego Park, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת : ‎61-25 98 Street #6H

מיקוד: 11374

2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה

分享到

תחת חוזה
$450,000
CONTRACT

1,500,000 ₪

MLS # 3450016

עִברִית Hebrew

                                                 

Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #MLS # 3450016
פרטי בנין
Details
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, חיות מחמד מותרות, מזגן
84 ימים (DOM)
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$944
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן חלון Window AC
מרתף
Basement
לא None
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס Q88, QM12
2 דקות לאוטובוס Q38, QM10, QM11
4 דקות לאוטובוס Q72
7 דקות לאוטובוס Q59, Q60, QM18
8 דקות לאוטובוס Q23
9 דקות לאוטובוס Q58
רכבת תחתית
Subway
7 דקות לרכבת תחתית M, R

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Welcome home to this beautiful and vibrant two bedroom apartment in the beloved Park City Estates, a complex located in the heart of Rego Park. This sun-filled apartment has been modified to accommodate HUGE closets practically in every room and a full-sized jacuzzi in the bathroom. Walk-in closet in the main bedroom and double closets in the second bedroom. It also features a windowed kitchen and bath, French Doors to the living room, and a balcony for the warmer months. The meticulously maintained rotunda outside the building allows parking for 45 minutes for your visitors and there is an indoor parking garage for tenants (wait list). Laundry in the building which can be used with an app from your phone. The building is close to trains, buses and major highways as well as grocery stores and shopping centers (Costco, Rego Center, and Queens Center Mall). Please contact for more info. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of NYC Red Group LLC

公司: ‍212-433-4733
分享 Share

תחת חוזה
$450,000
CONTRACT

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3450016
‎61-25 98 Street
Rego Park, NY 11374
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):
Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #

משרד: ‍212-433-4733

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3450016