סטטן איילנד Staten Island, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎437 Raritan Avenue

מיקוד: 10305

3 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 780 רגל מרובע

分享到

נמכר
$505,000
SOLD

1,800,000 ₪

ID # H6224186

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #




ID #‎ H6224186
פרטי בנין
Details
3 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מזגן, גודל מגרש 0.03 דונם, שטח פנימי 780 רגל מרובע, 72 מ”ר
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$3,407
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
אוויר חם Hot air
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Come home to this 3 bedroom 2-1/2 bathroom home. first floor features living room dinging room combination, kitchen and 1/2 bath. upstairs boasts 3 bedrooms and a full bath. there's also a full finished basement. The back yard has a bilevel deck and an above ground pool. This home has a new hot water heater and carpeting. The kitchen and 1/2 bath are 4 years young and a new deck was installed this summer. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Salmon Real Estate

公司: ‍718-273-1200

周边物业 Other properties in this area




分享 Share

נמכר
$505,000
SOLD

בית HOUSE
ID # H6224186
‎437 Raritan Avenue
Staten Island, NY 10305
3 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 780 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-273-1200

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我ID # H6224186