קווינס Corona, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת: ‎99-06 58 Avenue #5H

מיקוד: 11368

2 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה

分享到

נמכר
$325,000
SOLD

1,200,000 ₪

MLS # 3447065

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3447065
פרטי בנין
Details
2 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$965
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן קיר Wall Unit AC
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס Q38, QM10, QM11
3 דקות לאוטובוס Q88
4 דקות לאוטובוס QM12
7 דקות לאוטובוס Q23, Q58, Q72

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Stop paying rent and let this beautiful renovated 2-bedroom 2 bath Coop become your new home. This property has lots of closet space in both bedrooms including a huge walk-in closet off the foyer, Wood floors throughout, private laundry room and assigned parking space. Close to shops including Queens Center mall, M and R train and express bus to Manhattan. This is a must see with lots of extras. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Howard Hanna Coach

公司: ‍516-352-7333

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$325,000
SOLD

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3447065
‎99-06 58 Avenue
Corona, NY 11368
2 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍516-352-7333

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3447065