מחוז נסאו Bethpage, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎83 Cherry Avenue

מיקוד: 11714

4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1460 רגל מרובע

分享到

נמכר
$508,888
SOLD

1,600,000 ₪

MLS # 3443448

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3443448
פרטי בנין
Details
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, גודל מגרש 0.14 דונם, שטח פנימי 1460 רגל מרובע, 136 מ”ר
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$13,052
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מרתף
Basement
לא None
סוג גרז'
Garage Type
גרז' לא מצורף Detached

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Best Priced House in Bethpage!!!! Over 1400 SQFT, 4 Bedroom, 2 Bath Expanded SLAB Ranch, Needs TLC - Opportunity To Make It Your Own!!! Eat In Kitchen w/Skylight, Formal Dining Room, Living Room w/Tile Floors, Den, Detached 1 Car Garage, Fenced Yard, Oil HW Heating, Bethpage Schools, Centrally Located Across from Bethpage High School, House Being Sold As Is, True Taxes $13157.07 NYS Star $1213, Kramer Lane Elementary This HOUSE Won't Last!!! © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Compass Greater NY LLC

公司: ‍516-517-4866

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$508,888
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3443448
‎83 Cherry Avenue
Bethpage, NY 11714
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1460 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent?
Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍516-517-4866

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3443448