מחוז נסאו Bethpage, NY

בית HOUSE

כתובת : ‎83 Cherry Avenue

מיקוד: 11714

4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1460 רגל מרובע

分享到

תחת חוזה
$479,000
CONTRACT

1,600,000 ₪

MLS # 3443448

עִברִית Hebrew

                                                 

Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #MLS # 3443448
פרטי בנין
Details
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, גודל מגרש 0.14 דונם, שטח פנימי 1460 רגל מרובע, 136 מ”ר
132 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$13,052
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מרתף
Basement
לא None
סוג גרז'
Garage Type
גרז' לא מצורף Detached

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Best Priced House in Bethpage!!!! Over 1400 SQFT, 4 Bedroom, 2 Bath Expanded SLAB Ranch, Needs TLC - Opportunity To Make It Your Own!!! Eat In Kitchen w/Skylight, Formal Dining Room, Living Room w/Tile Floors, Den, Detached 1 Car Garage, Fenced Yard, Oil HW Heating, Bethpage Schools, Centrally Located Across from Bethpage High School, House Being Sold As Is, True Taxes $13157.07 NYS Star $1213, Kramer Lane Elementary This HOUSE Won't Last!!! © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Compass Greater NY LLC

公司: ‍516-517-4866
分享 Share

תחת חוזה
$479,000
CONTRACT

בית HOUSE
MLS # 3443448
‎83 Cherry Avenue
Bethpage, NY 11714
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1460 רגל מרובע


Listing Agent(s):
Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #

משרד: ‍516-517-4866

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3443448