הברונקס Brownsville, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎1935 Strauss Street

מיקוד: 11212

4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 1620 רגל מרובע

分享到

נמכר
$635,000
SOLD

2,100,000 ₪

MLS # 3440035

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #


MLS #‎ 3440035
פרטי בנין
Details
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.05 דונם, שטח פנימי 1620 רגל מרובע, 151 מ”ר
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$4,930
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
מרתף
Basement
לא None
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס B7
3 דקות לאוטובוס B14
4 דקות לאוטובוס B12
6 דקות לאוטובוס B60
7 דקות לאוטובוס B15
8 דקות לאוטובוס B47
9 דקות לאוטובוס B45, B65
רכבת תחתית
Subway
7 דקות לרכבת תחתית 3
תחנת רכבת
LIRR
0.9 מיילים לתחנת הרכבת "East New York"
1.9 מיילים לתחנת הרכבת "Nostrand Avenue"

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Welcome To This Well Maintained 4 Bedroom Single Family Home In Brownsville. Enjoy Living On This Delightful Residential Block. As You Enter The First Floor There Are Plenty Of Windows Providing A Great Amount Of Sunlight. The Home Has A Generous Sized Living Room, Kitchen And Dining Room. The Kitchen Has An Abundance Of Counter, Cabinet And Closet Space On The First Floor. There Is A Half Bathroom Located On The First Floor. Second Floor Has 4 Bedrooms And 2 Full Bathrooms With A Washer And Dryer Ready To Be Used. The First Floor Leads Out To A Renovated Deck And A Beautifully Kept Yard With So Many Opportunities For You & Your Family. The Home Is Equipped With A New Roof And New Gutters. It Also Features A New Hot Water Heater And Central Air Conditioner And Forced Hot Air System Throughout The Home. The Home Has 1 Car Driveway And 1 CarPort In Front. There's Plenty Of Street Parking As Well. Do Not Miss Out On Your Opportunity To Call This House Your Home. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of RE/MAX Edge

公司: ‍718-288-3835

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$635,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3440035
‎1935 Strauss Street
Brownsville, NY 11212
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 1620 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-288-3835

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3440035