קווינס Corona, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת: ‎99-06 58th Ave #4A

מיקוד: 11368

1 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה

分享到

נמכר
$245,000
SOLD

847,000 ₪

MLS # 3440113

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3440113
פרטי בנין
Details
1 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, מזגן
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$657
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן קיר Wall Unit AC
מרתף
Basement
לא None
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס Q38, QM10, QM11
3 דקות לאוטובוס Q88
4 דקות לאוטובוס QM12
7 דקות לאוטובוס Q23, Q58, Q72

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Very Large one bedroom / J4 coop. Beautiful renovated kitchen and full bath, hardwood floor throughout, plenty of closets. Very low maintenance $645.66 , all utilities included. Sherwood D is well managed building and very convenient location. Near supermarket, mall, buses and subway. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of East Coast REALTORS Inc

公司: ‍718-428-6888

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$245,000
SOLD

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3440113
‎99-06 58th Ave
Corona, NY 11368
1 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-428-6888

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3440113