מחוז נסאו Bethpage, NY

בית HOUSE

כתובת : ‎648 Stewart Avenue

מיקוד: 11714

3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה

分享到

$649,990

2,200,000 ₪

MLS # 3440071

עִברִית Hebrew

                                                 

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell #MLS # 3440071
פרטי בנין
Details
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מכונת כביסה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 5063 רגל מרובע
95 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$6,979
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן קיר Wall Unit AC
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' לא מצורף Detached

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Impeccably maintained and super-clean one-story expanded ranch sits on well-groomed property in the Bethpage school district. Living room, dining room, eat-in-kitchen w/skylight, 3 bedrooms, 2 full baths. Large family room leads to vinyl fenced-in backyard. Covered inlayed tile patio + separate cement patio. Full finished basement. In-ground sprinklers. Detached one car garage. This home has many possibilities - don't miss this opportunity! © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Michael J Watts & Assoc Inc

公司: ‍631-650-9933
分享 Share

$649,990

בית HOUSE
MLS # 3440071
‎648 Stewart Avenue
Bethpage, NY 11714
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):
Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell #

משרד: ‍631-650-9933

פקס : 631-650-9932

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3440071