קווינס College Point, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎23-35 120th Street

מיקוד: 11356

2 משפחות, 4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1400 רגל מרובע

分享到

נמכר
$760,000
SOLD

2,700,000 ₪

MLS # 3436818

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3436818
פרטי בנין
Details
2 משפחות, 4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מייבש כביסה, מוּסָך, גודל מגרש 0.06 דונם, שטח פנימי 1400 רגל מרובע, 130 מ”ר, 2 יחידות בבניין
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$9,372
סוג דלק
Fuel Type
חשמל Electric
סוג חום
Heat type
חשמל Electric
מרתף
Basement
לא None
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached
אוטובוס
Bus
2 דקות לאוטובוס Q65
6 דקות לאוטובוס Q20A
7 דקות לאוטובוס Q25
9 דקות לאוטובוס Q20B

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Legal brick 2-family. Great views of NYC Skyline and Laguardia airport. Electric heat, no basement. 1st flr walk in 3-room apartment with separate laundry room and access to 1-car garage. 2nd flr vacant 6-room apartment, with "L-shaped living room dining room area, apt has oak wood floors © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Suydam Agency Inc

公司: ‍718-359-3964

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$760,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3436818
‎23-35 120th Street
College Point, NY 11356
2 משפחות, 4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1400 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-359-3964

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3436818