קווינס Flushing, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎41-40 170th Street

מיקוד: 11358

2 משפחות, 5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1890 רגל מרובע

分享到

נמכר
$990,000
SOLD

4,000,000 ₪

MLS # 3435628

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #


MLS #‎ 3435628
פרטי בנין
Details
2 משפחות, 5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.05 דונם, שטח פנימי 1890 רגל מרובע, 176 מ”ר, 2 יחידות בבניין
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$8,146
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן קיר Wall Unit AC
מרתף
Basement
לא None
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס Q12, Q13, QM3
5 דקות לאוטובוס Q28
7 דקות לאוטובוס Q26, Q27
9 דקות לאוטובוס Q65
10 דקות לאוטובוס Q31
תחנת רכבת
LIRR
0.3 מיילים לתחנת הרכבת "Broadway"
0.4 מיילים לתחנת הרכבת "Auburndale"

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

A well-maintained 2-family house that has a new roof. The first floor is also newly renovated. Great location- convenient to Auburndale LIRR, Northern Blvd, etc. Around the corner, there are Q12, Q13, N20G, and QM3. Won't last, call today. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of E Realty International Corp

公司: ‍718-886-8110

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$990,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3435628
‎41-40 170th Street
Flushing, NY 11358
2 משפחות, 5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1890 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent?
Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-886-8110

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3435628