קווינס Bayside, NY

בית HOUSE

כתובת : ‎36-22 201st Street

מיקוד: 11361

3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1328 רגל מרובע

分享到

$860,000

2,900,000 ₪

MLS # 3435275

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your photo and cell #MLS # 3435275
פרטי בנין
Details
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.05 דונם, שטח פנימי 1328 רגל מרובע, 123 מ”ר
238 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$6,094
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' לא מצורף Detached
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס Q76
3 דקות לאוטובוס Q28
8 דקות לאוטובוס Q12, Q13, QM3
9 דקות לאוטובוס Q31

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

AS-IS; Fully detached single-Dwelling residence consisting of a home office, LR/DR and kitchen on the 1st floor, 3 bedrooms and full bath on the 2nd floor, full stand-up attic, full-finished basement with bathroom and laundry room, rear deck and detached garage © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Winzone Realty Inc

公司: ‍718-899-7000
分享 Share

$860,000

בית HOUSE
MLS # 3435275
‎36-22 201st Street
Bayside, NY 11361
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1328 רגל מרובע


Listing Agent(s):
Are you the listing agent? Sign up to add your photo and cell #

משרד: ‍718-899-7000

פקס : 718-899-2000

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3435275