קווינס Fresh Meadows, NY

בית HOUSE

כתובת : ‎61-27 159th Street

מיקוד: 11365

4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה

分享到

$888,000

3,000,000 ₪

MLS # 3429577

עִברִית Hebrew

                                                 

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell #MLS # 3429577
פרטי בנין
Details
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, גודל מגרש 2500 רגל מרובע
137 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$6,008
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' לא מצורף Detached
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס Q17, Q88
5 דקות לאוטובוס Q65, QM4
6 דקות לאוטובוס Q25, Q34
8 דקות לאוטובוס Q64

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Very nicely kept Fresh Meadows 1-family house with 4 bedrooms and 2 bathrooms. Situated on 2,500 SF lot in R4 zoning with great expansion potential. Located near schools, Queens College, St John's U, parks and playgrounds. Minutes from Kissena Blvd and 164th St with supermarkets, shops and restaurants, Q-25/34/65/88 bus stops. Long Island Expressway Exit 24. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Chase Global Realty Corp

公司: ‍718-355-8788
分享 Share

$888,000

בית HOUSE
MLS # 3429577
‎61-27 159th Street
Fresh Meadows, NY 11365
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):
Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell #

משרד: ‍718-355-8788

פקס : 718-355-8790

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3429577