קווינס Flushing, NY

בית HOUSE

כתובת : ‎57-34 159th Street

מיקוד: 11365

2 משפחות, 7 חדר שינה, 5 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 2740 רגל מרובע

分享到

$2,580,000

8,800,000 ₪

MLS # 3420146

עִברִית Hebrew

                                                 

Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #MLS # 3420146
פרטי בנין
Details
2 משפחות, 7 חדר שינה, 5 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.09 דונם, שטח פנימי 2740 רגל מרובע, 255 מ”ר, 2 יחידות בבניין
237 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$12,400
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
מזגן Air
Conditioning
מזגן ראשי Central Air
אוטובוס
Bus
3 דקות לאוטובוס Q17, Q88
5 דקות לאוטובוס Q25, Q34, Q65
7 דקות לאוטובוס QM4

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Best Location, Best School, Near Kissena Park. This house build in 2013. Real Brick House! All Fence are all Brick. Near LIE, Near Bus Q17,Q34,Q25,Q65. Also near the super market. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Sany Realty Group LLC

公司: ‍718-799-0726
分享 Share

$2,580,000

בית HOUSE
MLS # 3420146
‎57-34 159th Street
Flushing, NY 11365
2 משפחות, 7 חדר שינה, 5 חדר אמבטיה, 1 חצי חדר אמבטיה, שטח פנימי 2740 רגל מרובע


Listing Agent(s):
Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #

משרד: ‍718-799-0726

פקס : 917-908-0000

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3420146