מחוז נסאו Bethpage, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎37 Silber Avenue

מיקוד: 11714

4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה

分享到

נמכר
$665,000
SOLD

2,400,000 ₪

MLS # 3412996

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3412996
פרטי בנין
Details
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מכונת מדיח כלים, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מוּסָך, מזגן, גודל מגרש 0.16 דונם
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$13,069
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' מצורף Attached

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Beautifully and Detailly Renovated Ranch in the Middle of a Quiet Street. Sun-drenched Living Room with Ceiling Light. Open Concept Kitchen Leads to Formal Dining Room. Two-level Master Bedroom Suite Walk to Basement Bathroom, Highlighted with a Huge Closet. 2 Bedrooms with Double Closet. The 4th Bedroom can be used as an Office. Andersen Windows. Washlet Installed in both Toilets. Make This Your New Home. Please Adhere to Showing Instructions: Must Wear Mask and Shoe Covers. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Keller Williams Realty Greater

公司: ‍516-873-7100

周边物业 Other properties in this area
分享 Share

נמכר
$665,000
SOLD

בית HOUSE
MLS # 3412996
‎37 Silber Avenue
Bethpage, NY 11714
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍516-873-7100

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3412996