הברונקס Madison, NY

דירה CONDO

כתובת: ‎2131 OCEAN AVE, #3A

מיקוד: 11229

3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1418 רגל מרובע

分享到

$889,000

3,000,000 ₪

ID # 11034478

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
ID #‎ 11034478
פרטי בנין
Details
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, חיות מחמד מותרות, מזגן, שטח פנימי 1418 רגל מרובע, 132 מ”ר
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$330
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$435
English Webpage
Broker Link
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס B100, B49, B7, B82, BM3
2 דקות לאוטובוס B2, B31
10 דקות לאוטובוס B44, B68, BM4
רכבת תחתית
Subway
5 דקות לרכבת תחתית B, Q

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

WELCOME TO THE CONDOMINIUM AT OCEAN AVENUE. PRIME HOMECREST. BRAND NEW SPACIOUS QUALITY 3BEDROOMS/2BATH/2BALCONIES CONDO FOR SALE. 1417.5 SQ.FT. OF LIVABLE SPACE PLUS 120.2 SQ.FT. OF OUTDOOR SPACE. THE NEW CONSTRUCTION CONDOMINIUM WAS BUILD WITH THE RESIDENTS IN MIND. THE DEVELOPERS DID NOT FAIL TO ENSURE ATTENTION TO QUALITY AND DETAILS. CUSTOM MADE KITCHEN DESIGNED TO PROVIDE WITH THE MOST STORAGE AND CONVENIENCE. STAINLESS STEEL APPLIANCES. GRANITE COUNTER-TOP. ALL WINDOWS ARE SOUND-PROOF PELLA WINDOWS. BATHROOMS ARE CUSTOM-MADE, EQUIPPED WITH A STANDING SHOWER AND SEPARATE BATHTUB. THE BEDROOMS FEATURE LARGE WINDOWS AND SPACIOUS CLOSETS INCLUDING WALK-IN. UNIT IS EQUIPPED WITH AN INTERCOM SYSTEM. MITSUBISHI MULTI HEATING AND COOLING SYSTEM ARE FOUND THROUGHOUT THE APARTMENT. THE CONDOMINIUM BUILDING AMENITIES INCLUDE A MODERN LOBBY, AND GYM. BUSES B2 B31 B49 B82 B100 AND BUS 3 TO MANHATTAN. SUBWAY LINES B AND Q. GYM ON PREMISES. READY TO MOVE IN.

公司的物业 Office Listings
Courtesy of HIGH CLASS REALTY SB LLC

公司: ‍718-333-0700
分享 Share

$889,000

דירה CONDO
ID # 11034478
‎2131 OCEAN AVE, #3A
BROOKLYN, NY 11229
3 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1418 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-333-0700

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我ID # 11034478