מחוז נסאו Bethpage, NY

בית HOUSE

כתובת : ‎200 Harrison Avenue

מיקוד: 11714

4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה

分享到

תחת חוזה
$649,500
CONTRACT

2,200,000 ₪

MLS # 3380944

עִברִית Hebrew

                                                 

Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #MLS # 3380944
פרטי בנין
Details
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, 100 X 100
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$13,270
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
מרתף
Basement
מרתף שלם Full basement
סוג גרז'
Garage Type
גרז' לא מצורף Detached

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

© 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Baker Real Estate NY Corp

公司: ‍516-398-5744
分享 Share

תחת חוזה
$649,500
CONTRACT

בית HOUSE
MLS # 3380944
‎200 Harrison Avenue
Bethpage, NY 11714
4 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):
Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #

משרד: ‍516-398-5744

פקס : 516-908-4895

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3380944