קווינס Forest Hills, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת : ‎67-40 Yellowstone #3R

מיקוד: 11375

2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1000 רגל מרובע

分享到

$365,000

1,200,000 ₪

MLS # 3318226

עִברִית Hebrew

בית פתוח ! OPEN HOUSE !
Sun Mar 26th, 2023 | 1:30 PM

                                                 

Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #MLS # 3318226
פרטי בנין
Details
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, מזגן, שטח פנימי 1000 רגל מרובע, 93 מ”ר
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$1,026
סוג דלק
Fuel Type
דלק [שמן] Oil
מזגן Air
Conditioning
מזגן קיר Wall Unit AC
אוטובוס
Bus
1 דקות לאוטובוס QM12
2 דקות לאוטובוס Q23
3 דקות לאוטובוס Q60
5 דקות לאוטובוס QM11, QM18, QM4
6 דקות לאוטובוס Q64
9 דקות לאוטובוס Q38
10 דקות לאוטובוס QM10
רכבת תחתית
Subway
4 דקות לרכבת תחתית M, R
9 דקות לרכבת תחתית E, F

Listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

Welcome home to this spacious Jr. 2 bedroom unit. Separate kitchen with dining area gives the home ample definition. This co-op is pet friendly, has an onsite gym and is located just one block from the M/R train. Subletting is allowed for 4 years after 2 years of occupancy. Newly built in-building gym is free for all residents and has all brand new equipment. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Charles Rutenberg Realty Inc

公司: ‍516-575-7500
分享 Share

$365,000

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3318226
‎67-40 Yellowstone
Forest Hills, NY 11375
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1000 רגל מרובע


Listing Agent(s):
Listing agent? Click here to add your name/photo/cell #

משרד: ‍516-575-7500

פקס : 516-575-7501

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3318226